Kierunek na poziomie licencjackim i magisterskim oraz studia podyplomowe prowadzone są na  Wydziale Nauk Geograficznych przy współudziale Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego

Serdecznie zapraszamy do rekrutacji na Uniwersytecie Łodzkim

Gdzie studiujemy?

Zajęcia odbywają się w sąsiadujących ze sobą gmachach Wydziału Nauk Geograficznych, położonych w centrum Łodzi: przy ul. G.Narutowicza 88 i St. Kopcińskiego 31 (Collegium Geographicum) oraz w gmachu Wydziału Matematyki i Informatyki przy ulicy St. Banacha 22Wydział Matematyki i Informatyki

 

Plakat Geoinformacja UŁ