Kierunek na poziomie licencjackim i magisterskim oraz studia podyplomowe prowadzone są na  Wydziale Nauk Geograficznych przy współudziale Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego

mamy ciekawą ofertę przedmiotów i bogate oprogramowanie w trakcie studiów - zakładka oprogramowanie - więcej na stronie http://geoinformacja.uni.lodz.pl/

Serdecznie zapraszamy do rekrutacji na Uniwersytecie Łodzkim

Gdzie studiujemy?

Zajęcia odbywają się w sąsiadujących ze sobą gmachach Wydziału Nauk Geograficznych, położonych w centrum Łodzi: przy ul. G.Narutowicza 88 i St. Kopcińskiego 31 (Collegium Geographicum) oraz w gmachu Wydziału Matematyki i Informatyki przy ulicy St. Banacha 22Wydział Matematyki i Informatyki

 W poprzednim roku akdemickum roku akademickim 2013/2014 kierunek  geoinformacja był częścią projektu który zakończy się po 3 latach.

InfoGeoLog: Informatyka – Geoinformacja – Logistyka. Kształcenie w zawodach przyszłości w odpowiedzi na oczekiwania pracodawców realizowanego na Uniwersytecie Łódzkim.

Projekt realizowany jest w ramach konkursu 1/POKL/4.3/2012 na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.3 Priorytet IV PO KL Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020.

Najlepsi studenci geoinformacji (32 osoby)  będa mogli skorzystać ze szkoleń i kursów specjalistycznych (szkolenia w zakresie  przedsiębiorczości, umiejętności interpersonalnych oraz drugiego języka obcego) oraz atrakcyjnych staży krajowych i zagranicznych. Część zajęć prowadzić będą zaproszeni wykładowcy (w tym z zagranicy). Szkolenia realizowane będą przez Akademickie Biuro Karier Zawodowych UŁ.  Studenci będą mieli  możliwość wyboru modułów specjalistycznych z każdego z 3 kierunków oraz wspólnie realizowane projekty zadaniowe. W przygotowanie uruchamianych w projekcie kierunków kształcenia włączeni są pracodawcy.

więcej na stronie internetowej projektu InfoGeoLog