Media

Strona 1 z 2  > >>

Oct 15, 2020
Kategoria: Media
Napisał: geoinformacja
Spotkanie organizacyjne dla studentów I. roku studiów licencjackich kierunku Geoinformacja.
16.10.2020 r. 11.00-12.00 aplikacja Teams
Spotkanie jest obowiązkowe. Na spotkaniu zostaną przedstawione przydatne informacje o kierunku i zasadach studiowania oraz regulamin studiów.