Oct 15, 2020

Spotkanie organizacyjne dla studentów I. roku studiów licencjackich kierunku Geoinformacja


Spotkanie organizacyjne dla studentów I. roku studiów licencjackich kierunku Geoinformacja.
16.10.2020 r. 11.00-12.00 aplikacja Teams
Spotkanie jest obowiązkowe. Na spotkaniu zostaną przedstawione przydatne informacje o kierunku i zasadach studiowania oraz regulamin studiów.
Kategoria: Media
Napisał: geoinformacja
Spotkanie organizacyjne dla studentów I. roku studiów licencjackich kierunku Geoinformacja.
16.10.2020 r. 11.00-12.00 aplikacja Teams
Spotkanie jest obowiązkowe. Na spotkaniu zostaną przedstawione przydatne informacje o kierunku i zasadach studiowania oraz regulamin studiów.
Wszyscy Państwo jesteście zobowiązani zainstalować aplikację Teams w oparciu o domenę studenta UŁ imię.nazwisko@edu.uni.lodz.pl
Jeżeli macie Państwo pytania, proszę pisać na mój adres: marta.nalej@geo.uni.lodz.pl
Marta Nalej - opiekun I. roku
Link do spotkania: