Studenckie Koło Naukowe Piksel powstało w czerwcu 2012 roku w ramach Zakładu Geoinformacji na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi. Koło zostało założone z inicjatywy grupy studentów geografii oraz opiekuna koła mgr. Łukasz Lechowskiego, zrzeszając wszystkich studentów zainteresowanych tematyką GIS (Systemów Informacji Geograficznej).