II Ogólnopolska Konferencja
Gis w Edukacji
14-15 czerwca 2018 r. Łódź
Pod honorowym patronatem
prof. Jerzego Gaździckiego

Komunikat I

Formularz rejestracyjny

 

Formularz rejestracyjny wersja *.docx


Sponsorzy konferencji:

 

 

 

 

 

Komitet Naukowy:
Prof. nzw. dr hab. Iwona Jażdżewska (UŁ, Łódź)
Prof. nzw. dr hab. Zbigniew Zwoliński (UAM, Poznań)

Komitet Organizacyjny:
Prof. nzw. dr hab. Iwona Jażdżewska (UŁ, Łódź)
Prof. nzw. dr hab. Zbigniew Zwoliński (UAM, Poznań)
mgr inż. Marta Nalej (UŁ, Łódź)
mgr Angelika Jasion (UŁ, Łódź)

 

Dane kontaktowe:

e-mail: giswedukacji@geo.uni.lodz.pl

Zakład Geoinformacji
Instytut Geografii Miast i Turyzmu
Wydział Nauk Geograficznych
Uniwersytet Łódzki
Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, Polska
Tel: 48 42 6354568