nabór na rok akdemicki 2015/2016

Studia pierwszego stopnia (3-letnie) – stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc – 60

Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia się co najmniej 40 osób

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty do wyboru

1 maksymalnie jeden (wymagany)

Geografia, matematyka, informatyka, fizyka

2 maksymalnie jeden (wymagany)

Geografia, historia, WOS, matematyka, informatyka, fizyka, język polski, język obcy

3 maksymalnie dwa (nie wymagane)

dwa dowolne przedmioty zdawane na maturze

 

więcej informacji na stronie  ECTS informator

 

Studia drugiego stopnia (2-letnie) – stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc – 60

Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia się co najmniej 30 osób

Wymagania wstępne

Studia są dedykowane osobom posiadającym dyplomy ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. W przypadku, gdy kandydat nie ma przygotowania z tego kierunku (specjalności) w zakresie studiów I stopnia, powinien uzupełnić je w trakcie studiów II stopnia. Wymagające uzupełnienia efekty kształcenia ustala dziekan zgodnie z programem studiów I stopnia.

rekrutacja na stronie internetowej Uniwersyteu Łózkiego https://rekrutacja.uni.lodz.pl